Poduszka ortopedyczna dla niemowląt PA‑VM‑09

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na walkę z deformacjami główki dziecka jest stosowanie poduszki ortopedycznej HEADPRO™. Poduszka jest profesjonalnym wyrobem medycznym I klasy, a jej specjalny kształt zabezpieczy główkę Twojego dziecka już od 1 dnia życia.

Kategoria:

PODUSZKA ORTOPEDYCZNA DLA NIEMOWLĄT HEADPRO™

SZCZEGÓLNE ZALETY

ODDYCHAJĄCYODDYCHAJĄCY
DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI DLA NIEMOWLĄTDOSTĘPNY RÓWNIEŻ W WERSJI DLA NIEMOWLĄT
POLECANY PRZEZ SPECJALISTÓWPOLECANY PRZEZ SPECJALISTÓW
BAWEŁNABAWEŁNA
POKROWIEC MOŻNA PRAĆ W PRALCEPOKROWIEC MOŻNA PRAĆ W PRALCE
TRWAŁYTRWAŁY
HIPOALERGICZNYHIPOALERGICZNY
BEZ CHEMIKALIÓWBEZ CHEMIKALIÓW
Czy wiesz, że problem deformacji czaszki dotyka 1 na 3 niemowląt?
Poduszka ortopedyczna dla niemowląt HEADPROⓇ pozwoli doskonale zabezpieczyć główkę Twojego dziecka przed jej spłaszczeniem!

PRZEZNACZENIE

 • Syndrom Płaskiej Głowy
 • Plagiocefalia
 • Brachycefalia
 • Scafocefalia
 • Dolichocefalia
 • Kręcz szyi, kręcz karku (torticollis)

CZYM JEST SYNDROM PŁASKIEJ GŁOWY?

Syndrom płaskiej głowy u niemowląt może być zaobserwowany już w dniu urodzin bądź rozwijać się stopniowo w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia. Przyczynami spłaszczenia głowy dziecka mogą być czynniki mechaniczne, które oddziałują na głowę już w łonie matki lub w ciągu wczesnego życia noworodka. Bardzo często do odkształceń dochodzi również w momencie porodu siłami natury, gdy konieczne jest użycie kleszczy lub próżnociągu. Natomiast, najwięcej deformacji pojawia się w pierwszych 3 miesiącach życia dziecka, gdy kości czaszki są najbardziej podatne na odkształcenia i gdy dziecko spędza najwięcej czasu w pozycji leżącej na plecach.

Od 1990 roku amerykańscy pediatrzy obserwują masowy wzrost liczby dzieci z deformacjami w obrębie czaszki. Najprawdopodobniej przyczyną tego jest kampania ‘Back to Sleep’, promowana przez Amerykańską Akademię Pediatrów, mająca na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia Zespołu nagłej Śmierci Niemowląt (SIDS) poprzez spanie dzieci na plecach. Kampania spowodowała zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych nagłą śmiercią łóżeczkową o połowę, natomiast drastycznie zwiększyła liczbę deformacji czaszki u niemowląt (w latach 2004-2008 – wzrost o przeszło 400%)!

Ponadto, nieleczone deformacje ułożeniowe czaszki, występujące w okresie niemowlęcym, mogą utrzymywać się do okresu dorosłości, dlatego tak ważna jest ich profilaktyka i leczenie.

Syndrom płaskiej głowy u niemowląt może przybrać 3 formy:

1. PLAGIOCEFALIA
PLAGIOCEFALIA
Plagiocefalia to najczęstsza deformacja czaszki u niemowląt. Termin ten opisuje diagonalną asymetrię główki dziecka, co powoduje jej jednostronne spłaszczenie i asymetrię twarzy. Spowodowana jest spędzaniem większości czasu w pozycji leżenia tyłem.

2. BRACHYCEFALIA
BRACHYCEFALIA
Inaczej zwana „krótkogłowie”. Taki kształt czaszki jest bardzo częsty u dzieci z zespołem Downa.

3. SCAFOCEFALIA
SCAFOCEFALIA
Inaczej zwana „dolichocefalia”. Głowa dziecka z scafocefalią jest długa i wąska, a czoło szerokie. W odróżnieniu od plagiocefalii i brachycefalii, scafocefalia jest wadą wrodzoną, często występującą u wcześniaków. Może być również spowodowana zaklinowaniem się główki dziecka pod żebrami w trakcie ciąży.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTAWANIA DEFORMACJI CZASZKI U NIEMOWLĄT?

Przyczyn powstawania odkształceń w obrębie kości czaszki jest wiele.

Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • Wcześniactwo – czasem, długie przebywanie w szpitalu w pozycji leżącej na plecach powoduje zniekształcenia główki dziecka. Co więcej, kości czaszki wcześniaków są wyjątkowo miękkie i nie w pełni ukształtowane, co zwiększa ryzyko spłaszczenia główki.
 • Ciąże mnogie (bliźniaki lub trojaczki) – podczas ciąż mnogich, dzieci nie mają wystarczająco miejsca w łonie matki, co może wpływać na odkształcenia ich główek.
 • Preferowana pozycja głowy – niestety, po porodzie często występuje asymetria w ułożeniu ciała dziecka, która wymusza ustawienie głowy w określonej pozycji. Ciągły nacisk na jedno miejsce czaszki prowadzi do jej spłaszczenia.
 • Komplikacje porodowe – gdy dziecko wchodzi w kanał rodny, jego główka często ulega skręceniu. Ponadto, siły zewnętrzne wspomagające poród takie jak kleszcze czy próżnociąg również mogą wpływać na odkształcenie główki dziecka.
 • Zbyt krótki czas przebywania na brzuchu – pomimo sprzeciwu dziecka, powinno ono dużo czasu spędzać w pozycji leżenia na brzuchu. Pomoże to uniknąć spłaszczenia jego główki, a także przyspieszy jego rozwój psychoruchowy tj. unoszenie głowy, odwracanie, siadanie i pełzanie.
 • Kręcz szyi – u około 85% dzieci, cierpiących z powodu skrócenia mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (MOS), występuje deformacja w obrębie czaszki.

JAKIE SKUTKI NIOSĄ ZA SOBĄ NIELECZONE DEFORMACJE CZASZKI U NIEMOWLĄT?

Badanie, opublikowane w 2010 roku przez Amerykańską Akademię Pediatrów dowodzi jednoznacznie, że „plagiocefalia jest połączona z wolniejszym rozwojem neuromotorycznym” oraz że jest „jednym z czynników wpływających na opóźnienia neurorozwojowe1”.

SKUTKI W WIEKU DZIECIĘCYM

WYKLUCZENIE RÓWIEŚNICZE
Nieleczony syndrom płaskiej głowy ma ogromny wpływ na psychologiczną stronę życia. Wiele badań naukowych potwierdza, że im bardziej symetryczny jest kształt twarzoczaszki, tym bardziej dana osoba wydaje się być atrakcyjna dla społeczeństwa. Dlatego, dzieci z asymetrią twarzy niejednokrotnie stają się obiektem dokuczania i żartów ze strony swoich rówieśników.

PROBLEMY W NAUCE
Brak akceptacji rówieśników, powoduje niechęć dziecka do uczęszczania na zajęcia lekcyjne i dodatkowe.

PROBLEM ORTODONTYCZNE (SCHORZENIA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO)
Asymetria ułożenia głowy wiąże się z asymetrią żuchwy, która jest bezpośrednio połączona z czaszką. Może skutkować poważnymi konsekwencjami tj. wady zgryzu czy ubytki w uzębieniu.

SKOLIOZA
Dziecko z deformacją głowy często próbuje skompensować swoją postawę ciała, co wpływa na nieprawidłowe ułożenie kręgosłupa i w efekcie może prowadzić do skoliozy.

SCHORZENIA UKŁADU WZROKOWEGO
Asymetria ułożenia głowy powoduje trudności w widzeniu oraz może prowadzić do astygmatyzmu.

_______________
1 Speltz ML, Collett BR, Stott-Miller M, Starr JR, Heike C, Wolfram-Aduan AM, King D, Cunningham ML. Case-control study of neurodevelopment in deformational plagiocephaly. Pediatrics. 2010 Mar; 125(3):e537-42

SKUTKI W WIEKU DOROSŁYM

WYKLUCZENIE ZAWODOWE I SPOŁECZNE
Dorośli z nieleczonym syndromem płaskiej głowy nie mogą korzystać z ochraniaczy głowy, takich jak kaski, niezbędnych w kolarstwie czy wspinaczce wysokogórskiej. Co więcej, brak możliwości doboru ochraniaczy głowy nie pozwala takiej osobie wykonywać poszczególnych zawodów, wymagających noszenia kasków (budowlaniec, strażak, żołnierz). Ponadto, jeśli deformacja jest poważna a asymetria w ułożeniu oczu i uszu znacząca, osoba taka ma trudności w użytkowaniu okularów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.

PROBLEMATYKA STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO
Nieleczona deformacje w obrębie czaszki w wieku dziecięcym, niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji w obrębie żuchwy, a to z kolei wpływa na osłabienie zębów i prowadzi do chorób zębów.

SKOLIOZA
Nieleczona asymetria kształtu głowy prowadzi do wad postawy, w tym skoliozy, która w wieku dorosłym powoduje bardzo widoczne i bolesne deformacje w obrębie kręgosłupa.

SCHORZENIA UKŁADU WZROKOWEGO
Asymetria ułożenia głowy powoduje zaburzenia ze strony układu wzrokowego, których leczenie jest znacznie utrudnione, ze względu na niestandardowy kształt głowy i brak możliwości stosowania okularów. W wieku dorosłym takie zaburzenia mogą rodzić wiele poważnych konsekwencji, w tym drastyczne pogorszenie pola widzenia.

JAKI RODZAJ LECZENIA JEST NAJKORZYSTNIEJSZY DLA DZIECKA?

Wdrożenie leczenia deformacji w obrębie czaszki dziecka powinno nastąpić jak najszybciej, czyli już od 1 dnia życia, gdy kości są jeszcze elastyczne i łatwo poddające kształtowaniu. Nieleczenie deformacji czaszki w okresie dziecięcym, może skutkować utrzymaniem zniekształceń głowy w wieku późniejszym i rodzić wiele poważnych konsekwencji.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na walkę z deformacjami główki dziecka jest stosowanie poduszki ortopedycznej HEADPRO™. Poduszka jest profesjonalnym wyrobem medycznym I klasy, a jej specjalny kształt zabezpieczy główkę Twojego dziecka już od 1 dnia życia.

Poduszka HEADPRO™ jest produktem unikatowym, łączącym w sobie efektywność i bezpieczeństwo.

EFEKT POTWIERDZONY BADANIAMI!

Badania jednoznacznie wskazują, że stosowanie specjalistycznego poduszki dla niemowląt typu HEADPROTM znacząco zmniejsza poziom CVAI (Asymetrii Sklepienia Czaszki)!
Specjalny kształt poduszki HEADPRO™ pozwala na redukcję sił nacisku, działających na główkę dziecka, do minimum oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zniekształceń w obrębie czaszki.
Poduszkę możesz stosować wszędzie: w łóżeczku, w wózku podczas spacerów czy na macie edukacyjnej – wszędzie tam gdzie dziecko przebywa w pozycji leżenia na plecach na twardej powierzchni materaca czy wózka. Poduszka dostosowuje się do każdego kształtu główki Twojego dziecka, więc nie ma potrzeby dodatkowego jej przekręcania i układania.

24-GODZINNA TERAPIA

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA

Rdzeń poduszki został wykonany z wysokiej jakości włókna poliestrowego, pokrytego powłoką silikonową. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałe wsparcie dla małej i elastycznej główki.

W trakcie użytkowania naszej poduszki miejscowy ucisk na główkę dziecka zmniejsza się o 400%!

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

Zwykła poduszka nie jest wystarczająca w celu ochrony niemowląt przed plagiocefalią, a jej stosowanie w pozycji leżenia na brzuchu powoduje wzrost ryzyka wystąpienia Nagłej Śmierci Łóżeczkowej (SIDS). Dlatego, niezmiernie ważne jest stosowanie u dzieci sprawdzonych
i bezpiecznych poduszek HEADPRO™.

PRZYJAZNE DLA SKÓRY MATERIAŁY

Poduszka HEADPRO™ posiada szereg atestów i certyfikatów, potwierdzających bezpieczeństwo jej stosowania u dzieci.

bezpieczny dla dziecka

Oznaczenie wyrobu znakiem „bezpieczny dla dziecka” potwierdza, że wyrób jest bezpieczny dla dziecka i gwarantuje pełny komfort użytkowania. Znakiem tym mogą być oznaczone wyroby, które uzyskały certyfikat wydawany przez niezależne, upoważnione instytucje.

Oeko-Tex Standard 100 Klasa I

Używane materiały zostały zbadane pod kątem istnienia substancji szkodliwych oraz posiadają międzynarodowy certyfikat Oeko-Tex Standard 100 Klasa I. Poduszka jest w pełni bezpieczna w kontakcie ze skórą dziecka.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Poduszki dla dzieci HEADPRO™ zostały wyprodukowane w 100% w Polsce z najwyższej jakości materiałów. Wyroby REH4MAT są produktami medycznymi klasy I, produkowanymi w oparciu o normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2003, i będącymi laureatami konkursu SPRZĘT MEDYCZNY ROKU 2014. Na product została wystawiona odpowiednia deklaracja zgodności CE.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

OPTYMALNA HIGIENA GŁÓWKI DZIECKA

OPTYMALNA HIGIENA GŁÓWKI DZIECKA

Poduszki HEADPRO™ są produktami antystatycznymi, antyalergicznymi, odpornymi na roztocza i grzyby oraz pozbawionymi substancji szkodliwych.

Poduszka HEADPRO™ utrzymuje skórę głowy dziecka suchą i nie przegrzaną oraz w 100% przepuszcza powietrze.

PRODUKT REKOMENDOWANY PRZEZ SPECJALISTÓW

Poduszkę HEADPRO™ polecają pediatrzy, ortopedzi oraz rehabilitanci w Polsce i na świecie!

Produkt rekomendowany

Tabela rozmiarowa

Tabela rozmiarowa

Całkowita długość produktu:
1: 26 cm
2: 29 cm
3: 34 cm

Do pobrania

DOSTĘPNE WZORY POKROWCÓW PODUSZEK

DOSTĘPNE WZORY POKROWCÓW PODUSZEK DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PISZĄ O NAS